Thursday, January 10

Ursprungliga nyheten

Sedan regeringen återinförde entréavgifterna på de stora statliga museerna, har museerna tappat mer än 1,5 miljoner besökare.

De som förlorat flest besökare är Moderna museet och Naturhistoriska riksmuseet som tillsammans tappat över 700 000 besökare, skriver Dagens Nyheter.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth säger till tidningen att det är viktigare att se till att värdefulla föremål kan bevaras på ett bra sätt, än att låta vuxna gå in gratis för att betrakta dessa föremål.


Hur dum får man vara? Svaret är naturligtvis - är du redan i regeringsställning får du vara hur dum som helst.

Vi ska konservera, inte kommunicera, en sån ***** medeltidsmentalitet.

En och en halv miljon besökare genererar en hel del cash i form av shoppade vykort, affischer, fika osv. Troligtvis har man varit klantig nog att låta fiken på museerna drivas privat och statliga museishoppar är inte alltid lika trevliga som på Arbetets museum, men lite pengar borde man kunna generera trots gratis inträde.

No comments: