Friday, June 27

Relax.


Relax., originally uploaded by Alienated romantic.

Fick ett par bra dagar hos mina föräldrar i samband med midsommar. På bilden: Primus. Han sov så här några minuter.