Saturday, January 5Sark enligt min vän google.

Jag vet, fånerier. Vem som helst kan väl stava fel? Jag ser ett mönster där folk inte ids använda stavningskontroll ens när det de skriver hamnar på såpass offentlig plats som ekots nyheter, ett ok ordbehandlingsprogram kan ju även kolla syntaxen åt journalisterna... Folk struntar med rätta i om jag snavar på ett ord här, men mer offentligt publicerande skribenter borde skärpa sig.

No comments: