Tuesday, January 16

Jag har perceptionsstörningar. Alla kvinnor ser vackra ut idag. Kanske någon kvalitet hos ljuset, sol och klart, och därmed en optisk villa. Ska fotografera en smula ikväll, möjligt att ögonen ser fram emot det, anpassar sig, en kemisk reaktion.

No comments: