Tuesday, January 2

gif-försök

Rörliga bilder är en utopi just nu, tycks det.

Ses.

No comments: