Sunday, November 26

Att ta sig ur tristess


Ta tag i närmsta tillgängliga Sebastian och drick kaffe. Dra upp planerna för hur ni enklast ska överta världsherraväldet och lägg grunden till exempelvis en film eller en TV-serie.

Dricker man kaffe med vänner som är alltför diskreta så riskerar man att finna att man hela tiden haft en bit timjan mellan tänderna: kolla alltid innan.

No comments: